Hỏi cách làm ức gà cho mèo, thanh niên c.hoáng v.áng khi nhận được câu trả lời

Thanh niên hỏi hết mình, cộng đồng mạng trả lời lại.. h.ết hồn.

Đọc xong mún quạu hà

Một “tấm chiếu mới” hỏi 500 anh em group một câu không thể đơn giản hơn. Cứ tưởng như đó chỉ là một câu hỏi bình thường, cho đến khi..

Cho đến khi các con Sen “nổi m.áu” lầy lên và nhây với thanh niên này đến bến. Những câu trả lời rất đúng đề bài lại còn có tâm nhưng không hiểu sao lại nhiều reaction haha đến thế.

Boss khi nghe tin belike:

Ôi giời ơi là giờiii

Nguồn: Đảo Mèo

SHARE